Privacyverklaring Bezorgservice.nl

In deze privacyverklaring is te lezen hoe bezorgservice omgaat met persoonsgegevens uit hoofde van de sinds 25 mei 2018 toepasselijke Algemene Verordening gegevensverwerking (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten van Bezorgservice die een order plaatsen van bezorgservice.nl. Deze privacyverklaring draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens gerespecteerd worden en op een vertrouwelijke manier worden behandeld. Hierbij wordt de grootste zorgvuldigheid betracht. 

Welke gegevens worden verwerkt en met doel?
Bezorgservice verwerkt uw persoonsgegevens indien u gebruikt maakt van onze diensten. Hieronder volgt een opsomming van de persoonsgegevens die door ons gebruikt worden en met welk doel deze worden gebruikt.

Voor het juist verwerken van een order dan wel een geplaatste bestelling , verwerken wij de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Bestelling
- Betaalgegevens

U kunt ervoor kiezen om een restaurant nadien te beoordelen. Indien u na ontvangst van een bestelling een restaurant beoordeelt, verwerken wij de volgende gegevens:
- Naam
- Recensie van het restaurant

Voor het beantwoorden van vragen of het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. De klantenservice verwerkt de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Betaalgegevens
- Vragen of klachten

Om ervoor te zorgen dat onze marketingafdeling de juiste personen bereikt, maken wij gebruik van (persoonlijke) marketing. Dit bestaat uit het versturen van e-mails, post, en eventuele pushberichten. Voor de marketing van bezorgservice.nl en haar partners maken wij gebruik van de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres

Cookies
Bezorgservice gebruikt functionele, tracking en analytische cookies. Dit zijn gegevens die een gebruiker van ons platform indirect verstrekt. Cookies zijn bestanden die in uw eigen computer worden opgeslagen. Deze worden dus niet door Bezorgservice opgeslagen, en dus niet verwerkt door Bezorgservice in de zin van de AVG. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het platform en hierbij kunnen uw voorkeursinstellingen op uw computer opgeslagen worden. Bij uw eerste bezoek aan Bezorgservice wordt hiervan een melding gemaakt. U kunt er dan voor kiezen om al dan niet analytische en tracking cookies op te slaan. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:
- Locatie
- Internetbrowser
- IP-adres of app Ids
- Websitetaal

Een deel van de eerder genoemde gegevens wordt door Bezorgservice verwerkt om fraude tegen te gaan. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor onze adverteerders en om onze diensten en website te kunnen verbeteren. Hierbij draagt Bezorgservice er zorg voor dat de gegevens die verwerkt worden richting de adverteerders niet herleidbaar zijn naar u.

Leeftijd
Bezorgservice.nl is een platform dat niet bedoeld is voor personen die nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Onze intentie is dan ook niet om gegevens van deze personen te verzamelen en te bewaren. Echter is dit voor Bezorgservice niet te controleren. Het is aan de ouders, dan wel verzorgers van personen onder de 16 jaar om het internetgebruik in de gaten te houden. Mochten wij gegevens hebben verzameld van een persoon die nog niet de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt en u wilt ons daarvan op de hoogte stellen, kunt u een e-mail sturen naar: beheer@bezorgservice.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze gegevens verwijderd worden.

Profilering en geautomatiseerde besluiten
Op basis van door de u verstrekte gegevens worden er beschikbare restaurants in uw regio weergegeven. Om aan onze wettelijke verplichtingen te voorkoming van witwassen en andere misdrijven te voldoen, maakt Bezorgservice gebruikt van geautomatiseerde besluitvorming. Indien er volgens u sprake is van een onjuist besluit kunt u contact opnemen via e-mail: EMAIL INVULLEN. Wij zullen dan de situatie opnieuw beoordelen.

Hoe lang bewaart Bezorgservice uw gegevens?
Bezorgservice bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de eerder genoemde doeleinden, dan op wel basis van de wet is vereist.

Beveiliging van uw gegevens en het delen ervan
Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt door onze hostingprovider op een beveiligde server. Bezorgservice deelt uw gegevens met het door u geselecteerde restaurant, zodat deze de order kan verwerken en bezorgen. Omdat u direct klant bent van het restaurant, is het uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste gegevens te verstrekken aan het restaurant. U kunt ook direct contact opnemen met het restaurant. Bezorgservice verkoopt uw gegevens niet aan derden en draagt er zorg voor dat indien het nodig is om gegevens te delen met derden in het kader van de overeenkomst, deze aan de marketing, analysedoeleinden of wettelijke verplichtingen voldoen. Bezorgservice heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Indien u tracking en analytische cookies heeft aanstaan worden uw gegevens mogelijk gedeeld met:
- Advertentie platforms als (bijvoorbeeld Google en Instagram)
- Partners
- Klanttevredenheidonderzoekbureaus
- Providers van o.a. software
Op onze website en platform kunnen verwijzingen staan naar websites van derden. Indien op deze links klikt, wordt u geleid buiten het bereik van Bezorgservice. Bezorgservice is dan ook niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden met uw gegevens omgaan.

Uw rechten
Uit hoofde van de AVG heeft u als gebruiker van Bezorgservice een aantal rechten, te weten:

- Informatie en inzage in uw gegevens, desgewenst een kopie daarvan te ontvangen;
- rectificeren van uw gegevens;
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
- het recht op vergetelheid in bepaalde gevallen;
- het recht om de eerder gegeven toestemming omtrent uw persoonsgegevens in te trekken;
- het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Vragen
Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via:

beheer@ bezorgservice .nl
Tel. nummer: 085 – 004 54 80

Versie: september 2021